KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Programverkamhet som studiecirkel

Avdelningarna har möjlighet att lägga upp delar av programmet som studiecirkel hos Sensus som Scouterna samarbetar med. Då kan ni få bidrag för verksamhetskostnaden.

Fundera hur ni vill använda ert cirkelstöd. Varje cirkel genererar ett visst stöd beroende på hur många timmar som rapporteras. Det kan ni använda till någon verksamhetskostnad så som hantverksmateriel eller programböcker till deltagarna. För att kunna göra en utbetalning av stödet behövs ett underlag såsom originalkvitto eller faktura på någon verksamhetskostnad ni haft under året.

Programböcker från Scouterna får vi enligt avtal utan kostnad (upp till 10st /cirkel + till max två ledare) förutsatt att rapportering sker under två terminer (visar det sig att rapportering inte sker, så faktureras kåren för kostnaden i slutänden). Om ni väljer att beställa böcker så skickas rabattkoden ni behöver vid beställning i scoutshopen för att få dem utan kostnad.

Stödet ska tas ut samma år som verksamheten rapporteras, annars förfaller det. När Sensus fått in uppgifter på en cirkel och vet hur ni vill använda ert stöd ser de uppskattningsvis hur många rapporterade timmar det kan tänkas bli och därefter har ni ett ”hum” om hur mycket er rapportering kommer att generera.

För att starta en cirkel behöver ni skicka in uppgifterna på den här pdf-blanketten eller den här Word-blanketten. Den ska skickas med mejl, tillsammans med en ledar- och deltagarlista ni tar ut från Scoutnet, till Sensus Carina.Nordin@sensus.se. Efter registrering fås en närvarolista av Sensus. I den listan skall det också anges en enklare arbetsplan där upplägget för cirkeln kortfattat beskrivs.